Bàn làm việc có giá sách

Giá: 2,500,000 đ

Bàn làm việc có giá sách

Gỗ tự nhiên 100% - Gỗ Thông

Kích thước: 1000mm x 1500mm

                    1200mm x 1500mm

Bàn làm việc có giá sách

Bàn học có giá sách

Bàn làm việc có giá sách