Nội thất thông minh

Giá: 15,000,000 đ

NỘT THẤT XUẤT KHẨU

RANGE: SILVERWOOD

DISCRIPTION:

DINNING TABLE 1.8M

SIDEBOARD 1.8M 2DRS+3DRWS+2SHELVES

SIDEBOARD 2.2M 3DRS+3DRWS+2SHELVES

HIGHBOARD 1.1M 4DRS+4SHELVES

METERIAL:

Acacia

COLOUR:

BLACK SANDBLASTED