Bộ bàn ghế xếp thông minh

Giá: 3,500,000 đ

Bàn ghế xếp thông minh 100% gỗ tự nhiên, hàng Việt Nam xuất khẩu

Bàn ghế xếp thông minh

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Hàng xuất khẩu, 100% gỗ tự nhiên, mở ra là bộ bàn ghế hoàn chỉnh, gập lại là ghế băng. 

Bàn ghế xếp gọn

Bàn ghế xếp thông minh

Bàn ghế xếp